Подход за правилно изграждане на система за домашно кино
Дата: Thursday, September 07 @ 10:16:55 CEST
Тема: Домашно кино


Правилно изграждане на система за домашно кино

Поради честите постове на хора, които искат да си изградят система за домашно кино, но незапознати с изискванията за максимално-доброто и функциониране, ще се опитам да дам препоръки на базата на скромния си практически опит.Правилно изграждане на система за домашно кино

Поради честите постове на хора, които искат да си изградят система за домашно кино, но незапознати с изискванията за максимално-доброто и функциониране, ще се опитам да дам препоръки на базата на скромния си практически опит.

Първо:

Трябва да си зададем основния си въпрос: дали предпочитаме да слушаме предимно музика, или да се наслаждаваме на любимите си филми и видео-концерти на музикантите, които харесваме...а защо не и двете?

Второ:

Трябва да си изясним дали озвучителните тела ще ни бъдат закупени от магазина, с определена утвърдена(или не)марка, или ще бъдат (DIY). При втория случай ще имаме възможност да постигнем точно каквото желаем за по-малко пари и с по-високо качество.

Трето:

Концепцията се определя освен от средствата, които искаме да вложим в закупуването на системата и в акустичната обстановка с която разполагаме. Скъпата система се обезсмисля в малка стая. Там тя трябва да се бори с ограничения и изпълнен с акустични неравномерности честотен обхват в зоната под 300 херца. И никаква процесорна мощ не би стигнала за компенсиране на тези неравности.

Когато имаме ясота по въпроса за предпочитанията си започваме да планираме какви озвучителни тела искаме да имаме, какви усилвателни системи и каква възпроизвеждаща апаратура. Качествата на всички те, така трябва да са подбрани, че трябва да са съизмерими по между си...

Не можем да вземем топов DVD плеър(например Marantz DV 9600) и посредствен ресивър и да очакваме, че невероятните ни озвучителни тела ще зазвучат както ние бихме очаквали...

Преди това трябва да знаем някой особености на системите чисто за музика и за домашно кино.

1.Трябва да знаем, че в режим стерео DVD плеърите не могат да се мерят със CD плеърите в същия ценови клас... Няма да коментирам топовите модели на върховите High-End фирми поради много фактори, и на първо място-финансови. Малко са хората, които биха си ги позволили.

2.В усилвателната част(ресивърите) проблемите са най-големи. Там сигнала минава през процесори и логически Volume-control в новите модели. Поради спецификата на тези ресивъри (вече най-често 7 дискретни усилвателни канала) е много трудно да се съберат 7 наистина качествени канала, а и защо е нужно това, именно заради смущенията и умъртвяването на звука за което са виновни тези процесори. А задаваме ли си въпроса за захранването на всичките тези 7 канала,и отделно на дигиталната част.

В модели до няколко хиляди лева е невъзможно според мен да се направи адекватна, компромисно-качествена в стереорежим машина. Напоследък имах възможността да сравнявам ресивър от добра фирма за близо 1600 лева с един добре направен Гейнклон. Мисля, че ресивъра бе доста близо до него по качество... А сравнението със стереоусилвател с по-добра архитектура доста отдалечи този ресивър от надеждите ми за адекватно възпроизвеждане в стереорежим... Уреда имаше Pre-out за всички канали и можех да проверя поведението му с външни качествени стъпала... Усети се леко подобрение, но все пак потенциала на стереостъпалото не бе пълен...

Не искам да омаловажавам звуковите качества на ресивърите за домашно кино. Голяма част от тях не свирят в стереорежим лошо. Просто не могат заради споменатите по-горе особености да бъдат равностойни на стереоусилвател в съответния ценови клас.

3. Акустиката. Тук нещата са наистина много сериозни. Изискванията за правилното и реалистично възпроизвеждане на обкръжаващият звук е озв.тела да бъдат съставени по възможност с еднакви говорители. Т.е. тембровото разпределение на звука трябва да бъде максимално еднакво във всички озвучителни тела. Тук трябва да отбележим, че качеството на тези тела трябва да бъде високо. Независимо каква е концепцията-Д,Аполито, широколентов драйвер, или други озв.системи...Това са нюанси. Няма да се спирам подробно и на изискванията на тези озвучителни тела за кино и за музика. Има известна разлика в тези изисквания. Стандартите DD, DTS и особено сертификата THX имат определени изисквания към пространственото разпределение на звука генерирано от озвучителните тела.

Нама да се спирам и по въпроса за кабелите, там нещата мисля са пределно ясни...Хубавото е всички колонни кабели и интерконекти по възможност да са еднакви.

Доста често срещана заблуда е, че добро кино може да се реализира с така наречените „сателити”. Това е твърде погрешен подход, както и масово наслояваното мнение, че сигнали под 200 херца не могат да се локализират в пространството...Ако имаме „сателитна”озв.система няма да можем да локализираме движението на нискочестотния сигнал. Като качество-да, като обем-да, но не и като източник, който има самостоятелна пространствена природа а не тътен идващ „от десния ъгъл”.

И сега изводите:

Ако искаме максимум музикално качество от системата си най-добре е да се спрем на вариант отделна стереоапаратура(по възможност в отделна стая) и отделна киносистема. Това обаче е най-скъпият и разточителен, но и най правилният вариант.

Ако искаме добра киносистема, спазвайки основното правило за реципрочност на озвучителната система и правилното и разполагане в помещението, както и доброто и съгласуване по качество, проблема с изграждането и няма да е толкова сложен, стига да се спазят по-горе изложените изисквания.

Ако искаме компромис между двете, поради финансови съображения, качеството на музиката ще бъде задължително на второ място. Именно на този случй искам по-подробно да се спра. Като знаем по-горното условие и в зависимост от бюджета е добре да се насочим към неща, за които знаем, че имат реципрочно съотношение качество-цена...И по-специално на озвучителните системи. Безсмислено е според мен да се залага на невероятно скъпи озвучителни тела, като знем, че възможностите им не биха се оползотворили максимално. И обратно. Пренебрегването на качеството на озвучителната система и по-специално на централния, и сърраунд каналите води до неадекватно пресъздаване на пространствената картина на обграждащият звук. Сблъсквал съм се доста често с този начин на мислене и от почитатели на фирмената техника и от DIY-ери, което в крайна сметка води до разочароващи резултати. Или с други думи, една система за домашно кино трябва да се изгражда концептуално. Случва се да нямаме финансови средства в момента да закупим(изработим) цялата система и започваме да събираме компонентите. Преди това трябва да оценим системата си в развитие, да се съобразим със финансовите си възможности в момента. Ако нямаме тези пари, но имаме визия за правилното изграждане на системата можем да действаме. Както споменах по-горе критичният уред е ресивъра. Може би е добре да започнем от него. Не се спирам на плеъра, защото е ясно, че той ще е първи в общия случай, а като финансово натоварване той е най лек...След това озвучителните тела. Доста хора казват „ще си направя 2 хубави колони, а другите с по един говорител за ефектите”?!!! Това е неправилният начин. Правилно е да ги направиш(купиш) след като си направил цялостната оценка на системата. Възможно е само две, после център, след това сърраунд, суббасов модул, но винаги концептуално...

Не би имало например смисъл за фронт да бъдат едни хорни, Етер, Лаутер, АER и т.н.(ще бъда краен) а за център по една двулентова системка...В същото време имаме ресивър от среден клас(800-3000 лева) Грешен подход...Хорните в случая биха дали една невероятна переспектива на стереоканала, но техните възможности ще бъдат много малко оползотворени.

От друга страна ако имаме място и средства-защо да не направим 5/7 озвучителни такива тела...Но при условие, че имаме много средства и много пространство...При това условие обаче и плеъра и ресивъра трябва да бъдат топови модели на High-End фирми. Можем дори да си организираме и лампови стъпала, и това ще ни даде невероятна атмосфера, въздух и пространство... Но винаги, макар и при тази върхова техника нещата ще отстъпват на подобна стереосистема...

Така, че нека да се придържаме към реципрочността, за която споменах в началото на статията. За желаещите да имат по-добро стереозвучене от киносистема има и друг път. Той не е обаче толкова функционално удобен. Скъп DVD плеър, съизмерим по цена с добър ресивър с вграден DD и DTS декодери и 6/8 канален изход и качествени стъпала... Което пак обезсмисля концепцията за разделна апаратура. Средствата дадени за скъпи стъпала могат да се вложат в една добра, отделна стереосистема. Тук вече човек може да варира в съответствие със своите финансови възможности и наличие на физическото място, където да разположим бъдещата си кино-система.

Помещението в което ще се слуша/гледа кино/музика е желателно да има по-големи размери. При обратния случай системата няма да има „размах” и независимо от качествата на системата пълния и поптенциал няма да може да се оползотвори. За това според моя практически опит закупуването на скъпа система може да има смисъл само в по-големи помещения. Сателитните системи са допустими само в много малки помещения. Тогава може дори да се отчете в техен плюс невъзможността им да възпроизвеждат под 100-200 херца. Този плюс се състои от по-малката вероятност да се появят нискочестотни моди в помещението(под 300 херца).

Накрая искам генерално да обобщя основните принципи за изграждане на добра система за домашно кино:

  • Най-важното според мен е концепцията и от тук тръгва всичко.
  • Разчет на финансиите с които разполагаме.
  • Оценка на акустичната обстановка в която ще се ползва системата.
  • правилно съгласуване на компонентите по качество.
  • колонните кабели, цифровите и интерконектите по възможност да са еднакви
  • озвучителните тела трябва по-възможност да са еднакви(поне фронта и центъра)
  • Суббасовия канал е добре да има два пъти по голяма мощност от останалите 5/7 канала.
  • ако искате скъпа система с която да слушате и музика се замислете дали не епо-добре да отделите час от бюджета за втора стереосистема в отделна стая
  • бъдете особено придирчиви към ресивъра, който се явява сърцето на нашата кино-соистема (разбира се без да пренебрегваме останалите комнпоненти.

Опитах се смислено да предам опита си в изграждане на система за домашно кино. Ако някъде съм допуснал грешки, неточности и нецялостност, моля да бъда извинен. Това е моето практическо виждане за правилното изграждане на системите за домашно кино.Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=101