Революционно откритие в областта на HI-FI техниката
Дата: Tuesday, November 04 @ 09:38:27 CET
Тема: Hi-Fi


Революционно откритие в областта на HI-FI техниката

Превод от френски Илко ИлиевОткрай време собственият шум на кабелите в електронните апаратури поставя неразрешими проблеми пред учените. Какви ли не хипотези и теории бяха създадени с изключение само на една – тази за „граничните микроразряди“ с автор Пиер Жоане, изследовател от „Електрисите дъо Франс“ /ЕДФ/. Нова и фундаментална, тази теория е приложима при всички електронни компоненти. С широкия си обхват тя би трябвало да направи революция в областта на звуковъзпроизвеждане, обяснявайки всички съществуващи парадокси.
Това е област, предизвикваща изключително раздразнение сред ортодоксалните физици. Практически вече не съществува взаимовръзка между измерванията и това, което се чува, а световният пазар на звуковъзпроизвеждаща техника от висш клас показва тенденция да се развива на основата на езотерични концепции. Дори и най-големите марки го правят. Изобилието от „специални“ кабели, понякога достигащи астрономически цени, добре илюстрира тези ирационални тенденции, представляващо предизвикателство за учените. Същевременно днес явлението е взело такива размери, че повече не може да бъде заобикаляно.

Преминавайки през различни научни хипотези, френският изследовател Пиер Жоане направи наскоро едно фундаментално откритие, което дава най-после ключа за разгадаването на всички парадокси, около които hi-fi техниката се върти от години. Пътят на неговото разсъждение тръгва от най-смущаващия от тях – най-вече за един инженер от ЕДФ! – как да се обясни шумът на захранващия кабел на дадена апаратура, който примерно е дълъг само 1 метър, докато преди него има километри електропроводи? Такова едно явление има всички признаци на абсурда. То изглежда толкова противоречащо на разума, че човек се изкушава да го отхвърли. Търсейки обяснение, на Пиер Жоане му хрумва идеята за новата теория.

Тя се основава на „граничните микроразряди“ и е проста като всички велики идеи. Според нея, когато в даден проводник протича ток, на молекулярно ниво се пораждат микроразряди на границата проводник-изолатор.
Тези разряди съответствуват на малки, много кратки пробиви. За разлика от статичното електричество, те се чуват, защото са породени и модулирани от аудиосигнала. Те представляват нещо като пикове с много висока честота, които ту се появяват, ту изчезват от само себе си по протежение на проводника. Това обяснява и смущенията, породени от мрежовия кабел.

Един специално обработен против тези паразити проводник (патент на ЕДФ) веднага демонстрира по ефектен начин основателността на тази теория. Спикер кабелите и интерконектите също са подвластни на това явление. Силата на микроразрядите зависи от много фактори – най-напред от електрическия ток, но също и от вида на диелектрика, от по-големия или по-малкия му контакт с проводника, както и от състоянието на повърхността на последния. Този въпрос е много важен, защото той най-после обяснява каква е причината въпреки еднаквото специфично съпротивление да има разлика в „звука“ при различните метали като мед, сребро, злато и т.н. Веднага щом през тях протече дори най-слабият ток, във всички електронни компоненти (с изключение на електронните лампи, които работят във вакуум) се пораждат микроразряди с различна интензивност.

Това означава, че полето на приложение на теорията на Пиер Жоане е огромно.То би трябвало да излезе далеч от рамките на hi-fi техниката и да намери приложение във видеотехниката, микроинформатиката и метрологията.

В областта на hi-fi техниката тази теория вече позволява да бъдат разбрани хиляди повече или по-малко обяснени явления, като например аудиовлиянието на вибрациите върху чисто електронни звена като усилвателите. И наистина микроразрядите са много чувствителни и към най-малките вибрации. Те зависят също от влажността на въздуха и от неговата температура… Микроразрядите изглеждат толкова разпространени, че се питаме защо тяхното съществуване не бе открито по-рано.

Главната причина е в това, че средствата, които би трябвало да ги предотвратят, всъщност сами ги пораждат. Такъв е случаят с кондензаторите, които се поставят в краищата на някои кабели. Трудно е да се премахне болестта, когато самото лекарство подпомага нейното развитие!

Изводът е, че трябва да бъдат намерени съответните лекарства. Пиер Жоане е създал някои от тях и тяхната впечатляваща ефикасност окончателно ни убеди. Те са патентовани от ЕДФ и без съмнение ще привлекат вниманието на много производители.
Очевидно това откритие ще изведе най-после hi-fi техниката от затъването в езотеризма и ще открие пред нея широко поле за напредък.Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=118