Monacor SP-200X vs.
Дата: Tuesday, January 31 @ 13:32:14 CET
Тема: Озвучителни тела


Monacor SP-200X vs. Visaton BG20

Поради големия интерес в bgaudio.org и въобще в DIY средите към изработването на нискобюджетни (под 100 лева цена на драйвер) широколентови акустични системи, реших с помощта на участници в нашия сайт да направя кратко сравнение на предлаганите на нашия пазар и въобще говорители от един и същ клас.Това сравнение имаше за цел да обхване всички говорители с номинален диаметър 200mm, чувствителност не по-малка от 90 dB/W/m и крайна цена под 100 лева, подходящи за широколентови системи, изпълнени в TL или хорни. След по-обстоен преглед на десетината говорителя, които отговарят на това условие, за съжаление повечето от тях отпаднаха по най-различни причини. Високочувствителният (96 dB/W/m) Fostex PS200 например има резонансна честота 100Hz, което ограничава работата му в нискочестотния диапазон. Доста переспективният на пръв поглед Pioneer B20FU20-51FW, доста подходящ за TL, за съжаление има твърде сериозен провал в диапазона от 5000-8000Hz, толкова доловим на слух, че го прави неизползваем без допълнителна пищялка.

В края на краищата останаха добре познатият на нашата аудитория Visaton BG20 и Monacor SP-200X.
Това, което се забелязва от пръв поглед е приликата както като размери, така и като конструкция. Еднакви са и размерът на магнитната система и дори щампата, с която е изработено шасито на двата високоговорителя. Приликите обаче свършват още при докосване на мембраните им. За разлика от доста меко окачения BG-20, SP-200X е стегнат, въпреки, че осигурява същия ход. Мембраната на BG-20 е изработена от грапава на пипане хартия, докато тази на SP-200X е гладка а в структурата и ясно личат копринени нишки.
Приликата изчезва съвсем, когато хвърлим поглед към параметрите на двата говорителя.


Аз съм от хората, за които в повечето случаи амплитудно-честотната ахрактеристика не може да се смята за достатъчно показателна, за да охарактеризира поведението на един високоговорител, да не говорим за субективното възприятие от звука му. Този слуай обаче може да се разглежда като изключение.
Точно както е изобразено на графиката, BG20 има ясно повдигната характеристика в областта 5-8 KHz, която се възприема като засилено, на моменти кресливо присъствие на високи среди. За да не натоварват слушатвля, чиито слух за беда точно там е най-чувствителен, често пъти конструкторите на озвучителни тела прибягват към добавяне на филтър, затихващ въпросната област. Субективното усещане от този филтър обаче е донякъде загуба на сцена. Високите на този драйвер са ясни и отчетливи, с ясен детайл.
При SP-200X такова средночестотно повдигане не се забелязва както при измерване, така и на слух. Той се отличава със спокойни и ясни вокали, много добра кохерентност на звуковата картина, както и отличен микродетайл. Във високочестотната област обаче той отстъпва на BG20. Звукът му там е по-смекчен, без обаче това да се отразява чувствително на общия баланс на звуковата картина.

Основната разлика на двата драйвера се проявява, когато хвърлим око на параметрите им. Разбира се, не съм пропуснал да измеря T/S параметрите на двата говорителя след разработване, като в скоби са дадени фабричните:

Параметър
Visaton BG-20
Monacor SP-2000X
Znom [Ohm]
8
8
Fs [Hz]
35 (38)
55 (50)
Re [Ohm]
6.4 (6.2)
7.2 (7.2)
Qms
2.6 (3.47)
2.8 (1.96)
Qes
0.39 (0.51)
0.8 (0.7)
Qts
0.34 (0.44)
0.62 (0.52)
Vas [ltr]
97 (110)
31 (48)
Bl [Tm]
6.8 (6.12)
7.2 (6.1)
Xmax [mm]
4
3.2
SPL [dB/W/m]
92
92

Тук вече за прилика въобще не може да се говори. Съвсем очевидни са два съвсем различни конструктивни подхода.
При дизайна на Visaton BG20 стремежът е бил да се получи един универсален говорител. Ниската резонансна честота, съчетана с умерено високия Qts го прави сполучливо решение както за затворен обем, така и за басрефлекс. При TL приложенията обаче мненията за него са доста противоречиви. Основна пречка за една наистина добра предавателна линия е твърде високия му еквивалентен обем.
Говорителят на Monacor има като цяло по-скромни параметри, но балансът между тях го прави почти идеалният вариант за както за "класически" TL, така и за MLTL. При сравнително къса линия (1.80m) и средно запълване с вата, симулациите показаха много добри резултати - отлична равномерност и забележително нисък бас. Прототилите, върху които се работи в момента, тепърва ще покажат потенциала на този говорител.

За да бъде сравнението изчерпателно, нека в заключение претеглим предимствата и недостатъците на двата драйвера.

Visaton BG-20
+ Ниска цена (40-45 лева)
+ Добра високочестотна характеристика
+ Ниска резонансна честота
- Повдигане във високите среди
- Голям еквивалентен обем

Monacor SP-200X
+ Равномерна средночестотна област
+ Нисък еквивалентен обем
+ Отличен за TL приложения
- Смекчени високи
- Висока цена (75-80 лева)

Накрая искам да изразя балгодарностите си на Kirilov за предоставените отлично разработени BG-20 за тестовете, на Oceanman за времето, отделено за TL симулациите и конструкцията на първия прототип за SP-200X и на Bojo за доставката на драйверите.

Надявам се статията да бъде полезна за тези, които са решили да разработят широколентови системи в този клас.
Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=84