Скалата на значимостта (Давид Месингер)
Дата: Monday, March 06 @ 09:57:03 CET
Тема: Hi-Fi


Поздрави на всички почитатели на музиката и хубавия звук!

Бих желал да Ви представя още една статия от поредицата под общото заглавие “Реалистични наблюдения” (“Realistische Betrachtungen”). Благодаря Ви за интереса и Ви желая приятно четене!Автор: Давид Месингер, HiFi Aktiv, http://www.hifiaktiv.at/diverses/realistische_betrachtungen.htm
Оригинално заглавие на статията:
DIE WICHTIGKEITSSKALA

СКАЛАТА НА ЗНАЧИМОСТТА

Ако възоснова само на досегашните факти и познания се направи списък на всички фактори според тяхната значимост, то неизбежно се стига до следната необичайна подредба от много значимо (1.) до незначимо (8.):

1. Качеството на звукозаписа. Каквото е направено зле тук, няма да може да се подобри никога. Колкото по-добра е възпроизвеждащата система и акустиката на помещението, толкова повече правят впечатление недостатъците на записа. Според една стара английска HiFi философия източникът на сигнала е най-важния компонент в една HiFi система. С това трябва да се съгласим, но в изменена форма! Това не е възпроизвеждащото устройство, а самият звуков носител със съответното качество на записа!

2. Акустиката на помещението. Ако помещението е с лоша акустика, и най-добрата система не би могла да звучи добре в него.

3. Озвучителните тела. Те действително са най-проблемните и също най-значимите компоненти на всяка HiFi система! Въпреки значителния прогрес, който стана възможен едва с помощта на компютърното моделиране, те съдържат като преобразователи (електрическата енергия се превръща в механично движение на мембраната) най-многобройните компромиси. Конструирането на усилвател в сравнение с тях е “детска игра”, понеже видът на енергията между входа и изхода е еднакъв.

4. Най-оптималното разположение на озвучителните тела в помещението и правилната позиция на слушателя спрямо тях. Идеалните условия за слушане съществуват само точно на това място.

5. Усилвателят. Съответните му технически данни се намират на “мили” над тези на всяко озвучително тяло (даже и на най-доброто). Въпреки това неговата важност не бива да се подценява, защото тонколоната представлява за него (за разлика от едно обикновено съпротивление) един труден комплексен товар. Към това трябва да се добави, че тонколоната връща електрически сигнал обратно в усилвателя, което допълнително затруднява работата му.

6. Възпроизвеждащото устройство. Най-малко 90% от всички записи притежават качество на звука, което не може да изчерпи възможностите на едно добро възпроизвеждащо устройство. Въпреки това тук не бива да се пести твърде много, за да бъдем “въоръжени” за останалите по-добри 10%.

7. Човешкият слух. Жалко, че той постепенно се влошава. Въпреки това и по-възрастни хора са в състояние да различат добрия от лошия звук. Загубата на способността да се възприемат най-високите честоти обаче не намалява удоволствието от слушането.

8. Окабеляването. Много хора няма да се съгласят, но това е най-незначимият елемент! Тук би трябвало да сe доверяваме само на изказвания, получени посредством сляп тест! Такива тестове обаче се избягват съзнателно, защото те биха имали лоши последици за всички, които печелят много пари от това (производители, импортьори, търговци, HiFi списания и т.н.).

Не трябва да остане неотбелязано, че състоянието на слушателя през деня може да бъде много различно. Слухът подлежи на колебания, които се влияят от шума и стреса. Също така готовността да можем (или да желаем) да се наслаждаваме на музиката не винаги е еднаква.

Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=88