Лампов SE за начинаещи
Дата: Wednesday, April 26 @ 16:04:18 CEST
Тема: Лампови Усилватели


Анатолий Манаков, гр. Сургут
Радиохобби, бр. 2/2005

Превод С. Стефанов, 2006

Усилвателят е с проста конструкция и няма дефицитни части, като същевременно се отличава с нелош звук, проста настройка и добра повторяемост.


Усилвателят е с проста конструкция и няма дефицитни части, като същевременно се отличава с нелош звук, проста настройка и добра повторяемост.

В каналите на усилвателя са използвани комбинирани лампи 6Ф3П, които в един балон обединяват две лампи: триод за предварително усилване и лъчев тетрод, който се използва за изходното стъпало. Входният сигнал през регулатора на усилването се подава на решетката на триода в стъпалото за предварително усилване, усилва се и от анода през разделителен кондензатор и антипаразитен резистор се подава на управляващата решетка на крайното стъпало.

Изходното стъпало е с триодно включване, тоест екраниращата решетка през резистор е включена към анода, с което се постига по-линейна характеристика на лампата и неколкократно намаляване на вътрешното й съпротивление. Това стъпало е натоварено с изходен трансформатор ТВЗ-1-9 от лампов телевизор.

Предлагат се два варианта на усилвателя: с фиксирано преднапрежение и с автоматично преднапрежение на изходното стъпало, които малко се различават конструктивно. Желаещите могат да сглобят и изпробват и двата варианта.


В усилвателя са използвани постоянни резистори МЛТ-0,5, разделителни кондензатори C2 от тип К71-7, стават и К78, К73. Електролитните кондензатори в катодите и веригите за преднапрежение са с "Low ESR".

Захранващият блок (фиг.3) е със силов трансформатор от магнитофон "Комета 201". Подходящи са и унифицираните трансформатори ТАН-28, ТАН-29, в краен случай при варианта с автоматично преднапрежение може да се използва силов трансформатор ТС-180 от черно-бял телевизор, макар че той е прекалено голям за случая. Дроселите са Д5-0,08 от цветни лампови телевизори УЛПЦТ, подходящи са също унифицираните Д22-5-0,1. Електролитните кондензатори в анодното захранване са К50-32 100 микрофарада/350V, може да се използват и други типове за напрежение 350-400V. Вместо дроселите може да се използват резистори 250-300 ома, но в такъв случай капацитетът на кондензаторите трябва да се удвои. Електролитните кондензатори за преднапрежението за за 50-100V.

Настройка: Първото стъпало при изправна лампа и правилен монтаж не се нуждае от настройка. Второто стъпало се настройва като токът на покой се регулира на 40-45 mA като се измерва намрежението в контролната точка на катода на изходното стъпало (КТ1). Там постоянното напрежение трябва да бъде 40-45 mV.

Вариантът на изходното стъпало с автоматично преднапрежение се нуждае от подбор на катодните резистори така, че токът през лампата да бъде 40-45 mA, като при това напрежението върху тях е 20-24 V.

Не използвайте стари лампи, особено които са работили в кадровата развивка на телевизори. Там има много голям процент на неизправни лампи! При работа на усилвателя с 8 ома товар може да се използват изходни трансформатори ТВЗ-1-1, ТВЗ-1-2, ТВ-2АШ, ТВ-1-Л-1 от черно-бели телевизори. За 4 ома товар са подходящи ТВ-2Ш2, ТВЗ- 1-9. Изходната мощност на усилвателя е до 2,5W при Kr 0.5% до 1%; при варианта с автоматично преднапрежение Kr може да достигне 2%. АЧХ на усилвателя е от 30 Hz до 20-23 kHz на -3 dB.

По-нататък се прилагат и ЧЗВ (FAQ) с отговорите им по този усилвател, които са получени на FIDO-конференцията SU.HARDW.AUDIO.
(Бел. пр. - Въпросите и отговорите не са преведени буквално, а са обобщени заради специфичната за руските условия тематика)

Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=92