Малко история /всичко ново е добре забравено старо/
Дата: Sunday, May 07 @ 23:22:12 CEST
Тема: Акустика


"РАДИОТО ДНЕС" двуседмично списание под редакцията на радиоинжинер Г. Георгиев Бул.Дондуков 37 - София 1936г.
страница 109

Технически новости в Съединените Щати

Добавено е продължението на статиятаЛабиринтна акустика и магически глас система

Това са нови системи на акустиката, употребявани в строежа на днешните модерни приемници.

Лабиринтната система от Стромберг - Карлсон Д-во се състои от един лабиринт от камери, абсорбиращи звука, които се поставят вътре в сандъка на радиоапарата и завършват със съответни отвори за звуковите вълни.Изходите на тези краища се намират в дъното на сандъка. Звуковата вълна която излиза от задната част на говорителя се изпраща в специално отделение, състояшо се от три продълговати звукови камери, подплатени с материал абсорбиращ звука. Звуковата вълна се движи наляво през първата камера, след това надолу през един отвор на тази камера, след това надясно през втората камера, след това през един отвор в най десния край и се връща отново назад през третата камера, през един продълговат отвор в дъното на сандъка, който отвор се намира в най левия край на третата камера.

Звуковатавълна излизаща от задната част на говорителя минава през система която постепенно го отслабва, но която е едновременно и резонираща система с резонансна фреквенция в долния обхват на звуковите вълни. Абсорбиращата звука материя, с която са подплътени стените на лабиринта, променя характеристиката на разпространение на звуковата вълна с последствие, че променя кривината на челните вълни. Практически резултатът е, че се засилват вълните с ниска фреквенция на звука и може по този начин да се разшири нискофреквенсното (басовото) възпроизвеждане на звука. Освен това се отстранява резонанса и рефлексните ефекти, които се явяват поради повторното разколебаване на въздуха от стените на сандъка, явяващо се най често при силни звукови възпроизвеждания. При тая система, звуковите вълни от областта на ниската фреквенция, които излизат от отвора на лабиринта, пристигат със звуковите вълни които излизат от предната част на говорителя като в резултат се увеличава вузпроизвеждането на нискофреквентния звуков обхват от приемника."Магическият глас" система се състои от известен брой метални тръби , които в единия си край са отворени и имат различна дължина предназначени да резонират при фреквенции в долната част на нискофреквентния обхват. Тези тръби са закрепени в единия си край към основата на сандъка на високоговорителя и непосредствено зад високоговорителя. Задната част и дъното на сандъка са напълно затворени и единствения отвор за звуковите вълни се явява в задната част на високоговорителя през тези тръби , чиито отвори завършват в основата на сандъка. През тези тръби преминават звуковите вълни които се образуват от задната част на говорителя .

Теоретическото обяснение на действието на "магическия глас" система се състои в следното: звуковата вълна която излиза от задната част на високоговорителя влиза в отвора на тръбите близо до него и поради резонанса на тези тръби , звуковата вълна при преминаването си през тях променя фазното си отношение на 180 градуса. Звуковите вълни , следователно когато излизат от сандъка през противоположния край през дъното на сандъка са точно във фаза със звуковите вълни които излизат от предната част на високоговорителя , с последствие че се усилват , или се увеличава възпроизвеждането на звуковите фреквенции в областта на резонансния обхват на тръбите. По високите звукови фреквенции не се променят с нищо , поради по късата им дължина на вълната . Обръщането на фазата , поради резонанса на тръбите , отстранява ефекта на резонанса на сандъка , както при лабиринтната система , а освен това и тук получаваме усилване и разширяване на кофреквентния звуков обхват , като това разширение е много по голямо , отколкото бихме могли да получим при приемниците в кабинетна форма , при които високоговорителя се монтира отдолу под апарата в обширно помещение . Доказано е с положителни и точни измервания , че при тези системи могат да се възпроизведат тонове дори и в ниските фреквенции на звуковия обхват , като например с фреквенция 40 цикли . Това нещо би било бъзможно да се получи само чрез кутията на високоговорителя , без да се употребят горните системи , ако последната имаше размери два или три пъти по големи от тези , които се срещат в кабинетната форма на приемниците .

Без коментар:Тодор Ковачев
/позволих си съвсем лека редакция свързано със стария правопис и шрифт/Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=93